248.957.8119 | 23360 Farmington Rd Farmington, Mi mimosafarmington@gmail.com

Enjoy the warm weather and delicious food on our patio, now open for the season.